Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak se stát rybářem?

 

Protože se každoročně do naší organizace hlásí noví členové, zde jsou instrukce jak se stát rybářem.

Rozhodne-li se budoucí rybář stát se členem MO MRS Šlapanice, postupuje takto:

Každý takový zájemce musí nejdříve získat státní rybářský lístek. Tento lístek vydávají obce s rozšířenou působností . Vyplní se žádost a k ní se musí doložit Osvědčení o proškolení a absolvování zkoušky ze znalostí Zákona o rybářství a příslušné vyhlášky.

Toto proškolení včetně přezkoušení organizujeme u nás na svazu ve Šlapanicích. První a nejdůležitější krok je tedy osobní nahlášení se na Komenského 7, kde je sídlo místní organizace Moravského rybářského svazu Šlapanice, a to v úředních hodinách nebo telefonicky na čísle - viz kontakty.

Žadatel bude zapsán do seznamu uchazečů a v nejbližším termínu pozván na školení se závěrečnou zkouškou pro vydání prvního státního Rybářského lístku a Povolenky k výkonu rybářského práva. po složení zkoušky obdrží rybář Osvědčení o absolvování zkoušky, se kterým se dostaví na již výše zmíněný úřad v místě svého trvalého pobytu, kde mu bude za poplatek vystaven Rybářský lístek na jeden, tři nebo deset let (roční - 100 Kč, tříletý - 200 Kč, desetiletý - 500 Kč). S Rybářským lístkem přijde zpět do Šlapanic, kde po zaplacení všech poplatků mu bude vydána povolenka.

Poplatky

  • Manipulační poplatek 20,- Kč
  • Poplatek za školení hromadné 50,- Kč
  • Poplatek školení pro jednotlivce 250,- Kč

1) Členské příspěvky

Kategorie Cena
Dospělí 400,- Kč
Poloviční 350,- Kč
Mládež 200,- Kč
Zápisné Cena
dospělí a mládež 16 - 18 let 1000,- Kč 
mládež do 15 let 300,- Kč

2) Ceny povolenek pro "členy" (pro členy MRS a ČRS)

Druh povolenky MP MP republiková P P republiková
Roční 800,- 2850,- 1000,- 3150,-
Poloviční

400,- 

- 500,-
Měsíční 550,- - 650,- -
Týdenní 300,- - 400,- -
Denní 100,- - 150,- -
Mládež 250,- - 300,- -

3) Ceny povolenek pro "nečleny" (pro nečleny, členy ostatních svazů, spolků a cizí státní příslušníky)

Druh povolenky MP P
Roční 5000,- 6000,-
Měsíční 3000,- 4000,-
Týdenní 1000,- 1500,-
Denní 400,- 600,-

 

K povolence je třeba zakoupit Bližší podmínky pro výkon rybářského práva (bývalý Rybářský řád) včetně soupisu revírů a Stanovy MRS za 20,- Kč. Před zakoupením první povolenky po absolvování školení může člen od 16 let věku brigádnickou povinnost (10 hodin) odpracovat nebo zaplatit (1 hodina 60,- Kč).

Mládež 16-18let a studující, kteří mají nárok na povolenku za poloviční cenu musí brigádnickou povinnost odpracovat, nelze ji zaplatit.

Děláme i školení se zkouškou také pro vydání prvního rybářského lístku a povolenky pro nečleny. To je pro rybáře, kteří nechtějí být nikde organizovaní a využívají možnosti rybolovu na tzv.soukromých revírech. Cena školení je 500,- Kč. Členem svazu se může stát každý občan České republiky nebo cizinec, který splní podmínky dané Stanovami MRS, ve věku od dovršení 8 let v kalendářním roce a výše.

Mládež od 8 do 15 let od roku 2005 nemá povinnost absolvovat rybářský kroužek pro první vydání povolenky, ale platí pro ni absolvování testů jako pro dospělé rybáře. Proto doporučujeme, aby budoucí mladý rybář absolvoval rybářský kroužek, kde se všechno potřebné dozví a naučí. 

 
 

 

Fotoalbum


Poslední fotografie


Kontakt

Mail listArchiv

Kalendář
<< červen / 2022 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 112339
Měsíc: 1272
Den: 36